• oktober 4, 2021
  • M.A.R.K. Administratieve Dienstverlening
  • 0

Wonen
Sinds 1 januari 2021 betalen kopers onder de 35 jaar geen overdrachtsbelasting (ovb) bij aankoop van hun eerste woning. Kopers vanaf 35 jaar die de woning zelf gaan bewonen betalen 2%, kopers die er niet zelf gaan wonen betalen 8%. Het kabinet regelt dat kopers door onvoorziene omstandigheden moeten afzien van de koop, na het tekenen van koopcontract maar vóór de overdracht niet automatisch het 8%-tarief betalen.

Koopkracht
Per 2 augustus 2022 krijgen ouders negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Om de kosten hiervan deels te compenseren, wordt het maximumbedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) vanaf 2022 met € 318 per jaar verlaagd.

Privébijtelling nieuwe auto en overige klimaatmaatregelen
De verkoop van emissievrije auto’s (zoals elektrische auto’s en waterstofauto’s) wordt volgend jaar blijvend gestimuleerd. De verkoop van deze auto’s gaat beter dan verwacht en dat is goed voor het klimaat. Tegelijkertijd kost dit de overheid meer geld dan bij het Klimaatakkoord was afgesproken. Volgens deze afspraken zou het stimuleringsbeleid hierdoor eigenlijk vanaf 2022 worden versoberd. De klimaatopgave is nog groot. Daarom blijft het kabinet ook in 2022 de verkoop stimuleren. Dit betekent dat de korting op de bijtelling tot en met 2025 behouden blijft.
Wel wordt de zogenoemde ‘cap’ in de bijtelling – de maximumwaarde van de auto waarvoor de bijtellingskorting geldt – eerder verlaagd dan in het Klimaatakkoord is afgesproken. Dit betekent dat de vanaf 1 januari 2022 geldende korting van 6% op de bijtelling wordt toegepast op een cap van € 35.000 en vanaf 2023 op een cap van € 30.000. Voor het resterende bedrag boven de cap geldt het normale bijtellingspercentage van 22%. Zo worden goedkopere emissievrije auto’s aantrekkelijk voor de zakelijke markt. Ook zijn deze auto’s na de leaseperiode interessant voor particulieren op de tweedehandsmarkt.
Bedrijven worden extra gestimuleerd om te investeren in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door de steunpercentages van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) te verhogen. Bedrijven kunnen hierdoor meer kosten van hun fiscale winst aftrekken. De percentages worden vanaf 1 januari 2022 verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%.

Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek daalt in 2022 met € 360,00 van € 6.670,00 naar € 6.310,00. De verlaging betekent minder belastingvoordeel. Het bedrag waar je belasting over betaalt wordt hoger en je betaalt dus meer inkomstenbelasting.

Kleine daling inkomstenbelasting gunstig voor zzp’ers
Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting (inkomens tot € 69.398,00) daalt van 37,1 naar 37,07%. Vanaf een inkomen van € 69.398,00 (2e schijf) blijft het tarief 49,50%.

Bouwsector: 1 miljard voor extra woningen
Werk je als zelfstandige in de bouw? Dan krijg je het misschien drukker. De komende 10 jaar stelt de regering elk jaar € 100 miljoen beschikbaar voor de bouw van extra woningen. Tot 2030 zijn er ruim 900.000 woningen nodig. Gemeenten kunnen aanspraak maken op het geld om de bouwsector meer en sneller woningen te laten bouwen. 
Tot 30 juni 2022 mogen woningcorporaties geen huurverhoging doorvoeren voor sociale huurwoningen. Ze krijgen hiervoor een structurele tegemoetkoming van jaarlijks € 180 miljoen doormiddel van een verlaging van het tarief van de verhuurdersheffing, zodat zij extra kunnen investeren in nieuwbouw.

Schijnzelfstandigheid
De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is er om de ZZP’er en de opdrachtgever duidelijkheid te geven over de arbeidsrelatie.
Sinds 11 januari 2021 loopt er een pilot met een online vragenlijst (webmodule) die opdrachtgevers vooraf zekerheid geeft over de arbeidsrelatie met een in te huren ZZP’er. De pilot is geëvalueerd, maar een besluit over de module is nog niet genomen. Het kabinet stelt daarmee handhaving op schijnzelfstandigheid uit totdat er een nieuw kabinet is.

​Minder betalen voor de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet
Het tarief inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW) voor ondernemers daalt van 5,75% in 2021 naar 5,45% in 2022. Je betaalt het tarief over een maximum jaarinkomen van € 59.267,00 via je inkomstenbelasting. 
Je betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW via je inkomstenbelasting. Deze verplichte premie staat los van de premie die je betaalt aan je zorgverzekeraar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *